top of page

Disclaimer 

& praktijkgegevens 

Martine | healing 
mob (06) 12 19 89 14
mail healing@martinehoving.nl
BEZOEK De Vallei 116, 9405 KM Assen
bank IBAN NL24 INGB 0000 85 21 21
t.n.v. Martine Hoving
btw btw NL002155032b32
kvk 04087838
 
Copyright © Martine Healing
Het eigendomsrecht van al het beeld ligt bij Martine Hoving. U kunt alleen foto en film materiaal gebruiken als u hier toestemming voor hebt gekregen. Meer informatie vindt u in de algemene voorwaarden.
 
Martine Hoving | Alle rechten voorbehouden. Het zonder toestemming kopieren of reproduceren van de inhoud van deze site is ten strengste verboden. Logo, merk, beeldmerk, foto en illustratie is auteursrechtelijk beschermd en behoren toe aan de rechthebbenden.
 
Disclaimer
De inhoud van deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld.  Desondanks is het mogelijk dat er onjuiste informatie op de website staat. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
 
Martine aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van deze website.

bottom of page